Grip fast

latest photos

White Tail Eagle, Lofoten, Norway